Homepage

Sbírka arbovirů Parazitologického ústavu, Biologického centra AV ČR zahrnuje 37 druhů, 429 jednotlivých izolátů klinicky více či méně významných virů, spadajících do 6 čeledí. Součástí sbírky je i unikátní časová řada izolátů viru klíšťové encefalitidy prakticky od objevení viru ve střední Evropě. Virové izoláty z různých zdrojů a časových období jsou významným zdrojem materiálu a dat pro sledování evolučních procesů, či mezidruhových interakcí (virus – vektor – hostitel), jsou prakticky využívány v oblasti epidemiologie a jsou zdrojem biologického materiálu pro diagnostické či biotechnologické účely.

Web a katalog sbírky jsou v přípravě, pro bližší informace kontaktujte kurátora sbírky.

 

Vznik webu a katalogu sbírky byl podpořen z programu ROZE Strategie AV21, Akademie věd České Republiky.

Sbírka arbovirů je součástí BCCO (Biology Centre Collection of Organisms). BCCO je struktura, pod kterou jsou sdruženy vybrané sbírky organizmů Biologického centra Akademie věd ČR, v. v. i. Cílem BCCO je podporovat fungování a rozvoj biologických sbírek ústavů Biologického centra, zvýšit informovanost veřejnosti o jejich existenci a zejména podpořit využívání vlastního sbírkového materiálu jak ve vědě a výzkumu tak v oblasti biotechnologií či medicíny.